Filters
Search
AGROVIN

Main occupation

АГРОВИН – Виница е присутна на македонскиот пазар повеќе од 25 години.

Се занимава со увоз и продажба на големо и мало на трактори, приклучна земјоделска механизација, опрема за сточарство, градинарство, шумарство, лозарство и овоштарство, како и широк асортиман на резервни делови. АГРОВИН има и сопствено производство на дискови брани и сетвоспремачи (кримлери).

AGROVIN

COMPANY DETAILS

AGROVIN

BRANDS

COMPANY DETAILS

 

 

 

CONTACT

Address

Street: St. Industriska 50, 2310 Vinica, Macedonia
City: Vinica
Country: Macedonia


Social media

Contact person
Map