Filters
Search
BG - PROTOVISION

Main occupation

BG-Protovision - Чистење, нега и одржување на објекти

Професионални средства за чистење наменети за третирање на сите површини и предмети. Ефикасно одстрануваат секаков вид нечистотии. Производи со непроменлив добар квалитет кои восхитуваат со нивната усовршеност и темелност во чистењето.

BG - PROTOVISION

COMPANY DETAILS

COMPANY DETAILS

BG-PROTOVISION

Cleaning and care products

The content and graphics solutions developed by the Club Economy team are protected by copyright. Stealing of copyrighted texts and graphics solutions is punishable by law.

CONTACT

Address

Street: St. Dositej Obradovikj 13a, 1000 Skopje, Macedonia
City: Skopje
Country: Macedonia


Social media

Contact person

Kire Veselinov


Map

Documents