Понуда - Побарувачка
Најсовремено машинско производство на сите видови покривни лимови: високо и ниско трапезно ребро, ќерамида, ламперија, профилирани хоризонтални и вертикални олуци
НОВО во Македонија – лимен профил и закривено трапезно ребро, во неограничени должини
МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ доо - Битола
НОВО ОД ВИПРО - ТРАДИЦИОНАЛНО А МОДЕРНО
Стари традиционални домашни рецепти во ново пакување!
ВИПРО дооел од Гевгелија е компанија од преработувачката индустрија на храна, која прва го воведе home-made видот на производи во индустриско производство, како што се домашниот ајвар, лутеницата, пинџурот...
Вкусете го домашниот ајвар направен по традиционален рецепт, но во ново пакување! ВИПРО - во чекор со времето!
ВИПРО дооел - Гевгелија
Тел: +389 (0)34/211 917
+389 (0)2/2783 068 - Во Скопје

vipro@t.mk
www.vipro.com.mk

www.vipro.
clubeconomy.mk

Ископ на сите видови градежно земјиште и транспорт на извадениот материјал
Располагаме со значаен обем на градежна механизација и камиони кипери, што ни овозможува да изведуваме и поголеми објекти.
ИСКОП дооел - Штип
Компанијата ИЗО СТАКЛО се занимава со преработка на стакло
- Ламинирано стакло за градежништво
- Калено стакло - сигурна заштита ( за туш кавини, за врати, за огради, за земјоделска и градежна механизација)
- SMART GLASS- повеќе од само обично стакло
- Термоизолационо стакло
- Керамичко стакло
ИЗО СТАКЛО доо - Прилеп
Елени-Комерц ДООЕЛ, Струмица застапници на најпозната грчка маслинка Intercomm FOODS S.A. , како и увозници на маслиново масло од познатата грчка компанија NUTRIA S.A.
ЕЛЕНИ-КОМЕРЦ - Струмица
Компанијата ФРИГО-СОВСКИ се занимава со:
- Изведба на системи за климатизација
- Редовно сервисирање и одржување системи за климатизација, клима уреди, клима уреди за лесни возила и автобуси
- Овластен сервис за клима уредите МАX AIR, SEVERIN и ADLER
ФРИГО-СОВСКИ дооел - Скопје
Тел: +389 (0)2/2671 075
+389 (0)70/265 532
+389 (0)75/265 532

frigosovski@yahoo.com
www.frigosovski.com
www.frigosovski.
clubeconomy.mk
1 од 696
Добивај newsletter
Компас