Filters
Пребарување
СОЛОМОН – ИНГ дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата СОЛОМОН – ИНГ се занимава со:

- Изведување патна и подземна инфрастуктура
- Услуги со градежна механизација, транспортни средства и автодигалка

СЕРТИФИКАТИ

Лиценца Б за изведување градби од втора категорија

СОЛОМОН – ИНГ дооел

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

Соломон ИНГ

Друштвото за транспорт, трговија, градежништво и проектирање СОЛОМОН – ИНГ дооел увоз-извоз е основано во 2007 година, со седиште во Битола.

Главната дејност на компанијата е во доменот на земјените работи, односно изведување градежни работи од нискоградба, ископи и подземни инсталации, како и вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај. Во целиот период од нашето работење сме посветени кон навремено и квалитетно извршување на работите.

СОЛОМОН - ИНГ располага со, сопствен возен парк и градежна механизација. Можеме да се пофалиме со професионален и обучен тим, оспособен квалитетно да ги реализира и најсложените работи, да ги запази договорените рокови, што заедно со квалитетот е приоритет во нашата компанија.

Види повеќе
Image Description
Image Description

УСЛУГИ

Услуги што ги нуди СОЛОМОН - ИНГ:

  • Широки и тесни ископи и транспорт на материјалот од тие ископи

  • Изведување ископи за поставување канализациона, атмосверска, водоводна, електрична и секој друг вид инсталација

  • Изведување на локални и регионални патишта, комплет со придружните елементи (банкини, риголи, пропусти, оформување на хумунизирани површини и слично)

  • Чистење на отворени канали и нивно оформување – машински

  • Изнајмување на градежни машини и транспортни средства и давање услуги со нив

  • Услуги со автодигалка до 13тони

МОДЕРНА КОМПАНИЈА

СОЛОМОН - ИНГ е флексибилна и модерна компанија чија иднина е заснована врз перманентно инвестирање во транспортни средства, машини, опрема и технологија, како и инвестирање во стручноста на тимот. Нашата компетентност во градежништвото ја потврдуваме со Б Лиценцата за изведување градби од втора категорија.

Види повеќе
Image Description

Контакт информации

Адреса

Улица: Населба Карпош бр. 7/3/3, 7000 Битола
Град: Битола
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт
Мапа

Документи