Filters
Пребарување
БАУ-БЕТОН дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

БАУ-БЕТОН е компанија со долгогодишно искуство во нискоградбата

Производство и дистрибуција на:

- Готов бетон, со транспорт и вградување со пумпа
- Чакал
- Песок
- Камења за ѕидање (за огради и украсни ѕидови)
- Изведување на секаков вид на ископи

БАУ-БЕТОН дооел

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

БАУ-БЕТОН

БАУ-БЕТОН дооел е компанија со долгогодишно искуство во нискоградба, а од 2012 година се занимаваме и со производство на готов бетон, негов транспорт до градилиштата и вградување со пумпа.

bau-beton-clubeconomy

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

  • • Готов бетон

  • • Чакал

  • • Песок

  • • Камења за ѕидање (за огради и украсни ѕидови)

  • • Изведување на секаков вид ископи

bau-beton-clubeconomy

МОДЕРНА ФЛОТА НА МИКСЕРИ И ПУМПИ

Дојдете во БАУ-БЕТОН и консултирајте се за изградба на Вашиот проект. Со нашата модерна флота на миксери и пумпи ние Ви гарантираме дека нашиот материал ќе биде навреме донесен и професионално вграден таму каде што Ви е требно. Готов бетон на градилиштата.

bau-beton-clubeconomy
bau-beton-clubeconomy

БАУ БЕТОН ИСПОРАЧУВА

  • • Бетон за фундаменти, плочи, ѕидови...

  • • Бетон за згради

  • • Водоотпорен бетон за подруми, бунари, канали, базени

  • • Воден бетон

  • • Бретон за тротоари, гаражи, ѕидови изложени на мраз

Контакт информации

Адреса

Улица: Село Октиси, 6335 Вевчани
Град: Вевчани
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)78/377 903

Социјални медиуми

Лице за контакт
Мапа