Filters
Пребарување
ТИМ КОНСАЛТИНГ доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

ТИМ КОНСАЛТИНГФИНАНСИСКИ - ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

- Јавни финансии, ревизија, сметководство, оценување, даноци,
царински стапки, приватизација

- Инвестициски програми и бизнис планови
- Регистрација на фирми, Правни услуги
- Менаџмент и консалтинг
- Заеднички вложувања
- Стручни анализи

ТИМ КОНСАЛТИНГ доо

Контакт информации

Адреса

Улица: Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/3-1, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)2/2464 309

+389 (0)2/2461 626

+389 (0)75/338 214 - Искра Спироска

Социјални медиуми

Лице за контакт

Искра Спироска


Мапа