Filters
Search
2B INVEST GROUP

Main occupation

ГРАДЕЖНИШТВО - ВИСОКОГРАДБА

Компанијата 2Б ИНВЕСТ ГРУП се занимава со изградба на станбени згради, деловни, јавни и индустрискиобјекти, индивидуални куќи

2B INVEST GROUP

COMPANY DETAILS

COMPANY DETAILS

 

 

CONTACT

Address

Street: Av. JNA 34/17, 2000 Shtip, Macedonia
City: Shtip
Country: Macedonia


Contact phones

+389 (0)70/322 883

Social media

Contact person
Map